پیشرو در علم داروسازی

نانو حیات دارو

کلیه محصولات شرکت منطبق با اصول GMP و گایدلاین‌های بین المللی نظیر PIC/S تولید می‌شوند و بر همین اساس سایت تولید شرکت توسط سازمان غذا و دارو مورد بازرسی و تایید قرار گرفته است. ما در شرکت نانو حیات دارو تلاش می‌کنیم تا دارویی موثر و ایمن در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

از نانو حیات بیشتر بدانید

فورتیدکس

قرص روکش دار حاوی 40 میلیگرم دگزامتازون

نانوجید

قرص روکشدار حاوی دفراسیروکس در دوزهای 90، 180 و 360 میلیگرم

دالفیرا

قرص پیوسته‌رهش حاوی 10 میلیگرم فامپریدین

میلواید

قرص روکشدار حاوی مولتی ویتامین+ مینرال

نانودی

کپسول حاوی میکروتبلتهای ویتامین دی-3 در دوزهای 1000 و 2000 واحد

پگلینو

قرص روکش دار حاوی امپگلیفلوزین در دوز های 10 و 25 میلی گرمی

لاکتاول

قرص روکش دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال

پروجیو

قرص روکشدار حاوی 100 میلیگرم بیوتین

فولیکوژن

قرص پیوسته رهش روکش‌دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال

نوروتک

کپسول گیاهی حاوی Tanacetum vulgare/Urtica Dioica/Rosa canina

اسپریژن

قرص روکش دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال

اووژن

قرص روکش دار حاوی مولتی ویتامین+مینرال