پیشرو در علم داروسازی

نانو حیات دارو

به پشتوانه علمی و تجربی در طراحی اشکال دارویی جامد، عمده فعالیت شرکت متمرکز بر تولید محصولاتی است که جدید بوده و از تکنولوژیهای نوین در آنها استفاده شده باشد. به‌واسطه اهمیت وجود کیفیت در محصولات، اصل بهبود مستمر از مهمترین اصولی است که در فرآیندهای مرتبط با کیفیت در نظر گرفته می‌شود.

از نانو حیات بیشتر بدانید

تولید قراردادی

در شرکت نانو حیات دارو خطوط تولید جداگانه‌ای برای تولید محصولات شیمیایی، مکمل و گیاهی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر پتانسیل تولید قراردادی برای اشکال دارویی جامد و نیمه جامد وجود دارد. ظرفیت خطوط تولیدی شرکت به شرح زیر است:

تولید قراردادی

در شرکت نانو حیات دارو خطوط تولید جداگانه‌ای برای تولید محصولات شیمیایی، مکمل و گیاهی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر پتانسیل تولید قراردادی برای اشکال دارویی جامد و نیمه جامد وجود دارد. ظرفیت خطوط تولیدی شرکت به شرح زیر است:

قرص

400 میلیون دوز در سال

کپسول

300 میلیون دوز در سال

نیمه جامدات

3 میلیون دوز در سال

طراحی فرمولاسیون

بر اساس دانش و تجربه متخصصان ما، این امکان وجود دارد که در زمینه طراحی و توسعه فرمولاسیون همکاری صورت گیرد. بدیهی است این نوع از همکاری محدود به فرمولاسیونهای غیر پرخطر است. همچنین بر طبق اصل حرفهای تضاد منافع، این سرویس صرفا برای محصولاتی امکان پذیر است که با محصولات شرکت نانو حیات دارو در تضاد منافع قرار نگیرد.

بر طبق استراتژی‌های شرکت، عمده فعالیت‌ها متمرکز بر تولید محصولاتی در زمینه‌های زیر است:

  • دیابت
  • ام اس
  • تالاسمی
  • بیماری‌های گوارشی